Diyanet vaizlik atamaları başvuru şartları nelerdir?

Başkanlığımız taşra teşkilatında (ağırlıklı olarak Aile ve Dini Rehberlik Bürolarında istihdam edilmek üzere) münhal bulunan; aşağıda sınıfı, unvanı, tahsil durumları, kadro derecesi ve sayısı belirtilen vaiz kadrolarına yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre kurum içi naklen atama yapılacaktır.

ATAMA YAPILACAK KADROLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

I- BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel şartları taşımak,
2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,
3. Dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,
4. İhtisas kursunu başarı ile bitirmiş olmak. (Bayanlarda bu şart aranmaz.)
5. Müracaatların bitiş tarihi itibariyle Başkanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak,
6. Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,
7. Halen Başkanlık teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi uyarınca çalışıyor olmak (Halen vaiz kadrosunda çalışanlar ile daha önce bu kadroda çalışmış olanlar müracaat edemez).

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1- Sınava başvuru yapacaklar, ilgili tarihlerde mesai günleri 08.30-16.30 saatleri arasında Başkanlık merkez teşkilatında çalışanlar çalıştıkları birimlere, taşra teşkilatında çalışanlar bağlı bulundukları İl Müftülükleri ve Dini Yüksek İhtisas Merkezi/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvuru için gerekli belgelerle birlikte şahsen müracaat edeceklerdir.

Ancak yurtdışından müracaat edecek adaylar adına istenen belgeleri getirmeleri halinde, üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.
2- Başvuru işlemleri görevli personel tarafından Başkanlığımız DİBBYS
(https://dibbys.diyanet.gov.tr) programı üzerinden gerçekleştirilecektir. Belgeleri eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
3- Bildirilen tarihlerinde DİBBYS (https://dibbys.diyanet.gov.tr) programı üzerinden başvurularını gerçekleştiren ve yazılı sınava başvurabilecekleri DİBBYS üzerinden ilan edilen adaylar, ilgili (17.00) tarihlerde yazılı sınav için asym.ankara.edu.tr adresi üzerinden ayrıca başvuru yapacaklardır.
4- Adaylar sınav ücreti olarak 70 TL’yi (Yetmiş Türk Lirası), aday.ankara.edu.tr adresindeki sanal pos üzerinden kredi kartı ile ödeyecektir. Havale ile yapılan ödemeler ile bunun dışındaki ödemelsxer kabul edilmeyecektir.
5- Duyuruda belirtilen şekilde başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların ücret iadesiyle ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.
6- Sınava başvuranlar arasında sınav öncesinde ve sınav anında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan adaylar, sağlık kurulu raporunu, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneğini veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birini bir nüsha halinde belirtilen tarihe kadar ıslak imzalı dilekçe ile Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştıracaklardır. Faks ve e-mail ile gönderilen belgeler dikkate alınmayacaktır.
7- Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday sorumludur.
8- Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
9- Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Hizmet sürelerini ve kazanılmış hak aylık derecelerini gösterir amirlerince onaylanmış hizmet cetveli (Hizmet süreleri başvuruların son günü itibariyle hesaplanacaktır.)
2- En az dört yıllık dinî yükseköğrenimini gösteren tasdikli diploma sureti veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),
3- İhtisas kursunu bitirdiğini gösterir belge ya da tasdikli sureti,
4- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına, sabıka ve arşiv kaydı bulunmadığına dair adayın yazılı beyanı.

NOT:

 Adayların, başvuru esnasında başvuruları alan personele belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.
 Yazılı beyanlar tek bir dilekçede yer alacaktır.
 Belgeler atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

IV- SINAVIN ŞEKLİ, SINAV KONULARI, KAYNAK ESERLER, BAŞARI SIRALAMASI, İTİRAZLAR

1- Vaizlik Giriş sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılacaktır.

A- YAZILI SINAV

1- Vaizlik Giriş Sınavının Yazılı aşaması, ilgili tarihde, 14.00’da Ankara’da yapılacaktır.
2- Vaizlik Giriş Sınavına belirtilen tarihlerde DİBBYS programı üzerinden müracaat eden adayların başvuruları incelenecektir. Adaylar yazılı sınava müracaat edip edemeyeceklerini https://dibbys.diyanet.gov.tr adresinden kullanıcı hesaplarıyla öğrenebileceklerdir.
3- Yazılı sınava müracaat işlemleri II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI başlıklı maddede belirtildiği şekilde yapılacaktır.
4- Sınava girecek adaylar ilgili tarihten itibaren sınav giriş belgelerini aday.ankara.edu.tr adresinden alabileceklerdir.
5- Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (TC Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
6- Yazılı sınav çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır. Adaylara sınavda 50 (elli) soru
yöneltilecektir. Sınavda yer alacak her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.
7- Yazılı sınavda değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup değerlendirmede doğru cevaplar dikkate alınacaktır.
8- Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekmektedir.
9- Başarı puanı hesaplamasında [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
10- Sorularda ve cevap anahtarında hata olması halinde, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle tüm adaylarca doğru yapılmış kabul edilerek değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
11- Adaylar yazılı sınav sonuçlarını ilgili tarihten itibaren aday.ankara.edu.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir.

YAZILI SINAV KONULARI VE KAYNAK ESERLERE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

No comments yet

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar