Müftüler için nikah verme yetkisi ile ilgili genelge yayımlandıDiyanet, çok tartışılan müftülere nikah verme yetkisi ile ilgili dikkat çekici bir genelge yayımladı. Buna göre müftüler, evliliğe engel bir durum tespit edildiğinde nikah kıymayacak. Evlilik yapılırken taraflardan birinin, baskı altında olduğu hissedilirse de nikah işlemi ertelenecek.


Diyanet İşleri Başkanlığı, nikah kıyma yetkisi verilen müftülerin görev ve sorumluklarını içeren bir genelge yayımladı. Tüm il ve ilçe müftülüklerine gönderilen genelgede önemli başlıklar var. İşte detaylar...

Müftüler, nikah kıyma yetkilerini görev yaptıkları il, ilçe, belediye ve köy sınırları içerisinde kullanabilecek, eşlerden birinin yabancı uyruklu olması halinde müftülüklerin evlendirme yetkisi bulunmayacak.

Müftünün evlenme başvurularını kabul etme, evlenme dosyasını hazırlama, evlenmeyi gerçekleştirme, aile cüzdanını düzenleyip verme, evlenme bildirimi düzenleyerek bunu nüfus müdürlüğüne bildirme gibi görev, yetki ve sorumlulukları olacak.

Müftüler, evliliğe ilişkin sunulan belgeleri inceleyebilecek.Evliliğe mani bir durum tespit edilirse müftü bu işlemi yapmayı reddedebilecek. Tarafların, tespit edilen bu maninin bulunmadığını belgeler ile ispatlayamaması halinde evlilik işlemi yapılmayacak.

Evlilik yapılırken taraflardan birinin, iradesinin serbestçe açıklanmasını engelleyici ruh hali içinde bulunduğu davranışlarından açıkça anlaşılırsa müftü, bu durumu taraflara bildirerek işlemi erteleyebilecek.

Müftüler evlenme törenini, ilgili makamlarca bu iş için tahsis edilen resmi salon veya yerlerde, tarafların istemesi halinde ise özel bina veya salonlarda, ikametgahlarda yapabilecek.

GENELGEDE DUA METNİ DE VAR

Genelgede, resmi işlemler bittikten sonra müftülerin törenlerde çift ve davetlilere yönelik ailenin önemi hakkında yapacakları örnek konuşma metni ile müftülerin tören sonunda yapacağı nikah duasınını metni de yer aldı. Nikah duası şöyle: "Allah'ım, bu evlilik akdini mübarek eyle. Onları geçimsizlik ve ayrılıktan muhafaza eyle. Bu çiftlerin arasında Hazreti Adem ile Hazreti Havva Peygamberimiz, Hazreti Muhammed ile annemiz Hazreti Hatice ve Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma arasındaki sevgi, ülfet ve muhabbeti var eyle. Allah'ım, bu çifte salih çocuklar, bereketli ömürler ve geçim kolaylığı ihsan eyle."

Konular