Tashih-i huruf kursuna alınacak personelde aranan şartlar nelerdir?

Başkanlığımızca, özellikle Kur'an kursu ve cami hizmetlerini yürüten personelin bilgi ve becerilerini geliştirmek, Kur'an-ı Kerim tilavetinde görülen telaffuz hatalarını gidermek, Kur'an-ı Kerim'i güzel bir eda ile okumalarını sağlamak amacıyla, ilinizde görevli personel arasından (sistem üzerinde görülen kontenjan kadar) mülakat yoluyla seçilecekler için ve yine sistemde belirlenen Dini Yüksek/Eğitim Merkezinde 6 ay süreli "Tashih-i Huruf Kursu" düzenlenmesi planlanmıştır.

A) TASHİH-İ HURUF KURSUNA ALINACAK PERSONELDE ARANAN ŞARTLAR:

a) Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip, müezzin-kayyım unvanlarında kadrolu olarak fiilen çalışıyor olmak,

b) Adaylığı kalkmış olmak,

c) Belirtilen tarihten itibaren 6 ay süreyle askerlikle ilişkisi bulunmamak,

d) Musiki kabiliyeti olmak,

e) Kurs süresince yurt dışı, hac, umre vb. sebeplerle kursa ara verme durumunda olmamak.

B) SINAV DUYURUSU VE SINAV KOMİSYONU:

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan görevlilerin katılacağı mülakat sınavına dair duyurular il müftülüklerince yapılacaktır. Her il, mülakatın yeri, tarihi ve sınav komisyonunun tespitinde, Tashih-i Huruf kursu için kursiyer göndereceği eğitim merkezi ile görüşerek mutabakat sağladıktan sonra duyuruyu yapacaktır. Tüm bu işlemler ilgili tarihler arasında tamamlanacaktır. 3 personelden oluşacak sınav komisyonu, dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürü veya görevlendireceği eğitim görevlisinin başkanlığında, 1 eğitim görevlisi, müftü yardımcısı veya 1 ilçe müftüsünden oluşturulacaktır.

Sınav sonuçları aynı gün sınavın yapıldığı yerde ilan edilecektir.

C) SINAV ŞEKLİ:

Sınav komisyonları, mülakat usulüyle adayın Kur'an-ı Kerimi yüzüne ve ezber okuma becerisini, ilmihal bilgisi ve dini musiki kabiliyetini ölçecek, 70 ve üzeri puan değerlendirmesine göre başarı sırasını belirleyecektir. Boş kalan kontenjanlar eğitim merkezlerince puan sıralamasına göre yedeklerden doldurulacaktır.

Sınav komisyonları "Tashih-i Huruf Kursu" sınavına katılan adaylar arasından üstün başarı gösteren ayrıca, kurs görmesine ihtiyaç görülmeyenlerin isimlerini doğrudan belge sınavına alınmak üzere Başkanlığa bildireceklerdir.

D) KURSUN BAŞLAMASI:

Seçimi yapılan personel için kurs, ikinci bir tebligata gerek kalmaksızın anılan Eğitim Merkezinde belirtilen tarihte başlayacaktır.

E) DİĞER HUSUSLAR:

a) Mülakat sınavlarını yapmak üzere görev alacak komisyon başkanı ve üyeleri, yolluk ve yevmiyeleri ile sınav ücretlerini bağlı bulundukları birim saymanlıklarından alacaklardır.

b) Tashih-i Huruf kursunun, ilk üç aylık dönemi sonunda ara sınav yapılacak, bu sınavda başarısız olanların kursla ilişkileri kesilecektir.

c) Eğitim Merkezleri İl Müftülüğüyle koordineli olarak mahallinden alabilecekleri kursiyer kontenjanlarını, talep olması durumunda ve imkânlar dâhilinde kadın Kur'an kursu öğreticileri için değerlendireceklerdir.

d) Kursa, mahallinden katılan Kur'an kursu öğreticilerinin programları öğleden sonraları plânlanacak, ders kredisi esas alınmak suretiyle gerektiğinde 6 aylık süre uzatılabilecektir.

e) Kursa, mahallinden katılacak imam-hatip/müezzin-kayyımlar, öğle namazlarından muaf tutulacak, gerektiğinde ikindi namazlarından da muaf tutulmaları Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinin 25/3 ncü maddesi gereğince il müftülüklerince değerlendirilecektir.

Yukarıda belirtilen şartlara uygun olarak mülakatın yapılmasını ve isimlerin onaya bağlanmak üzere ilgili tarihin mesai saati bitimine kadar DİBBYS (EHSY)'de açılan "Tashih-i Huruf Kursu"na girilmesi hususunda gereğini rica ederim.

No comments yet

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar