DİB Yurt Dışı Görevi İçin Yüksek Maaşlı Bay ve Bayan Din Görevlisi Alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yurt dışında görevlendirmek üzere bay ve bayan din görevlisi alımı yapacak. DİB Personel alım ilanları ve çok daha fazlası kamu haber merkezinde...

Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt dışında kısa süreli görevlendirmek üzere yüksek maaşla bay ve bayan din görevlisi alımı yapacak. Sınavla yapılacak alımlar için sınav başvuruları ve diğer detaylar aşağıdadır.

1. BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR

a) Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine gore kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak.
b) Memurlukta adaylığı kaldırılmış olmak.
c) Minimum iki senelik dinî yüksek tahsil mezunu yada İ.H.L. mezunu olup İlahiyat alanı haricinde 4 senelik bir lisans programını tamamlamış olmak.
d) Müracaat tarihinin son günü itibariyle lisansüstü mezuniyet belgesi olanlar, 4 senelik dinî yükseköğrenim mezunları, İlahiyat Meslek Yüksek Okulu mezunları, A.Ö.F. İlahiyat Ön Lisans programı mezunları ve İ.H.L. mezunu olup İlahiyat alanı haricinde 4 senelik bir lisans programını tamamlamış olanlar için 5 yıl (657 sayılı DMK’nın 4. maddesine nazaran sözleşmeli statüde çalışılan süreler ile vekil imam hatiplik, müezzin-kayyımlık ve Kur’an kursu öğreticiliğinde geçen süreler dâhil) fiili olarak, (askerlikte ve parasız izinde geçen süreler hariç) vazife yapmış olmak.
e) Başvurunun son günü itibariyle fiilen son 3 (üç) senedir Başkanlık teşkilatında çalışıyor olmak. (Başka kurumdan Başkanlığımıza geçenler için)dhbt_konu_anlatimli_ve_soru_bankasi_hazirlik_kitabi_h92859_6ff71
f) 2014 senesinde meydana getirilen MBSTS’nin yurtdışı puanından yada 2015 ya da 2016 senesinde meydana getirilen MBSTS’den minimum 60 (altmış) ve üstü puan almış olmak.
g) Müracaat yapanlar arasından en yüksek puandan başlanılarak, duyuru edilen görevli sayısının iki katı aday sınava çağrılacaktır. Puan sıralamasına gore çağrılan son adayın puanı ile aynı puanı almış olan öteki müracaat sahipleri de sınava çağrılacaktır.
h) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesinin (A) bendinin 5 nci fıkrasında sayılan suçlardan hükümlü bulunmamak.
i) 14.02.2005 tarihinden sonrasında uyarma ve kınama cezaları hariç disiplin cezası almamış olmak.
j) Askerlik hizmetini yapmış yada muaf tutulmuş olmak.
k) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı yada vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.
l) Murakıp, ayniyat saymanı, teberrükat saymanı ve şef kadrolarında vazife icra eden personelin, yurtdışında görevlendirilmeleri halinde mükteseplerine uygun başka bir göreve atanmayı kabul etmeleri.

m) (A) ve (B) grubu camilerde vazife icra eden imam-hatip ve müezzin-kayyımların, yurtdışında görevlendirilmeleri halinde yurtdışına gitmeden öteki grup camilere atanmayı kabul etmeleri.

2. BAŞVURU TARİHLERİ VE ADAYLARIN BAŞVURACAĞI MERCİLER

Sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını 11.07.2016 – 27.07.2016 tarihleri içinde mesai saati sonuna kadar,
a) Merkez kuruluşundaki görevliler bağlı bulundukları birimlerine,
b) İl ve İlçe Müftülüklerindeki görevliler bağlı bulundukları İl Müftülüklerine,
c) Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezlerindeki görevli ve kursiyerler bağlı bulundukları Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezi Müdürlüklerine,
d) Başvurular ilgili birimlerin DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafınca Başkanlığımız DİBBYS programı üstünden alınacaktır.
e) Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
f) Müracaat işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi görevli olacaktır.
g) Başvuruların sona ermesinden sonrasında adayın müracaat bilgilerinde kesinlikle değişim yapılmayacaktır.
h) Kayıt işlemleri gerçekleştikten sonrasında herhangi bir sebeple sonradan müracaat şartlarını taşımadıkları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

a. T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi,
b. Tahsil durumunu gösterir mezuniyet belgesi yada belgelerin birim amirince onaylı fotokopileri,
c. Hizmet sürelerini gösterir tasdikli hizmet belgesi,
d. Hafız bulunduğunu beyan edenler için hafızlık belgesinin birim amirince onaylı fotokopisi,
e. Murakıp, ayniyat saymanı, teberrükat saymanı ve şef kadrolarında vazife icra eden personelin, yurtdışında görevlendirilmeleri halinde mükteseplerine uygun başka bir göreve atanmayı kabul ettiklerine dair kayıt esnasında Başkanlığa (Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü) hitaben yazılmış dilekçesi,
f. (A) ve (B) grubu camilerde vazife icra eden imam-hatip ve müezzin-kayyımların yurtdışında görevlendirilmeleri halinde öteki grup camilere atanmalarını kabul ettiklerine dair kayıt esnasında kendi müftülüklerine hitaben yazılmış ve müftülükçe tarih ve sayı verilmiş dilekçesi,
g. Vazife hayata geçirmeye engel bir özrü bulunmadığına ve adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı,
Başvuruları alan personele lüzumlu belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
Belgeler, denetim edildikten sonrasında adaylara iade edilecektir. Dilekçeler Başkanlığa (Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü) gönderilecektir.

4. SINAV TARİHİ VE YERİ

Imtihan zamanı ve yeri başvuruların tamamlanmasından sonrasında yapılacak lüzumlu hazırlıkların peşinden Başkanlığımız web sitesi “DUYURULAR” bölümünde ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü sayfasında duyuru edilecektir. Adaylara ek olarak bir tebligat yapılmayacaktır.

5. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

a. Mesleki Yeterlik Imtihanı sözlü şeklinde yapılacaktır.
b. Mesleki Yeterlik Imtihanı aşağıdaki mevzuları kapsayacaktır;
1) Kur’an-ı Kerim (Tecvid kuralları ve uygulaması, maharic-i hurûf, ezber olarak Yâsin, Mülk, Fetih, Hucurât, Rahmân sureleri ve Kamu cüzü),
2) Temel İslam Bilimleri (Kur’an-ı Kerim’in ana mevzuları, meâl, tefsir (Kur’an Yolu Tefsiri), hadis usulü, hadis (Riyazu’s-Sâlihîn), İslâm ilmihali, İslâm dininin temel kaynakları, güncel dinî meseleler, Peygamberimizin yaşamı, İslam uygarlığı ve fikir zamanı),
3) Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yapısı ve hizmet alanları, Başkanlığımız yayınları, Yaşayan Dünya Dinleri, dinler ve kültürlerarası ilişkiler, hitabet, din hizmetlerinde yazışma ve halkla ilişkiler, Avrupa ve Avrasya coğrafyası ile Müslüman ülke ve topluluklarının güncel siyasal ve sosyo-kültürel yapısı, millî tarih, coğrafya ve genel kültür,

6. DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

a. Mesleki Yeterlik Sınavında başarıya ulaşmış sayılabilmek için imtihan komisyon üyelerinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik averajının minimum 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.
b. Başarı sıralamasında en yüksek puandan adım atmak suretiyle ilk olarak imtihan puanı dikkate alınır. Başarıya ulaşmış sayılan son adayla aynı puanı almış olan öteki adaylar da başarıya ulaşmış sayılacaktır.

7. SINAV SONUÇLARI

Adaylar imtihan neticelerini https://dibbys.diyanet.gov.tr adresinden öğrenebileceklerdir.

8. DİĞER HUSUSLAR

a. Başkanlık, görevlendirme sürecinin her aşamasında adaylardan belge talep edebilecektir.
b. Halen yurtdışında kısa süreli görevli olanlar bu sınava başvuruda bulunamazlar.
c. Bu duyuruda belirtilen şartları taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar, meydana getirilen sınavları kazanmış hatta yurtdışında göreve getirilmiş olsalar bile haklarında meydana getirilen tüm işlemler iptal edilip yurtdışı görevlerine son verilerek yurtiçi görevine döndürülecektir.
d. Imtihan ve neticeleri ile ilgili Başkanlığımız web sayfası duyurular bölümünde meydana getirilen tüm duyurular adaylara tebligat yapılmış sayılacak ve ek olarak yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

No comments yet

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar